Kurs og opplæring

Kunnskap om riktig montering, dimensjonering og vedlikehold er viktig både for å øke komponentenes levetid og minimere risikoen for uforutsette og kostbare driftsstopp. Derfor tilbyr vi kurs og opplæring til alle våre kunder, tilpasset deres behov.

Opplæringen holder vi ute hos deg eller her hos oss, og vi har også mulighet til å ta med representanter fra produsentene på kurset om det er ønskelig.