SEW-Eurodrive

SEW-Eurodrive er verdens største produsent av gir og girmotorer, og har i løpet av de 80 årene de har eksistert vært med på å sette standarden for drivsystemer. Det tyske selskapet har 25 000 ansatte og omsetter for over 2,5 milliarder euro årlig.

SEW-Eurodrive leverer hele produktspekteret fra girmotorer og frekvensomformere til servo-drivsystemer, desentrale drivsystemer og industrigir.

Rekvisitt har vært forhandler av SEW-Eurodrive i snart 30 år. Vi har solid kompetanse på SEW og lagerfører et godt utvalg av deres produkter. 

Nettside: http://www.sew-eurodrive.no

Produkter fra SEW-Eurodrive